Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Άλλα Έντυπα


Ιατρική Έκθεση αναφορικά με Αίτηση για Παροχή Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Η ιατρική έκθεση συμπληρώνεται σε περίπτωση απαίτησης σύνταξης ανικανότητας, παροχής λόγω αναπηρίας, επιδόματος ασθενείας και σωματικής βλάβης.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 0-366 Ιατρική Έκθεση Αναφορικά με Αίτηση για Παροχή Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1-2014).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 249,97Kb)