Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στοχεύει στην εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών στον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στην ιστοσελίδα κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει πληροφορίες αναφορικά με τη δομή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις νομοθεσίες και τα σχέδια που εφαρμόζουν, τους σχετικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας που η Κύπρος έχει συνάψει με άλλες χώρες καθώς και σχετικά στατιστικά στοιχεία, έντυπα αιτήσεων και εκδόσεις.

Η ιστοσελίδα παρέχει επίσης πρόσβαση σε ανακοινώσεις, εκδηλώσεις που οργανώνονται, προσφορές που προκηρύσσονται και κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται.
• 12/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εξέτασεις 11 θέσεων Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού
• 05/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2021
• 17/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ
• 17/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Συστήματος Πληρωμής Εσφορών μέσω διαδικτύου (SISnet)
• 10/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Γραπτή Εξέταση για πλήρωση κενών θέσεων Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού
• 02/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναστολή λειτουργίας Υποκαταστήματος του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας
• 11/02/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 05/02/2021 - 12/02/20
• 05/02/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 29/01/2021 - 05/02/2021
• 03/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναστολή της λειτουργίας του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού στις 3.2.2021 από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 π.μ
• 29/01/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 22/01/2021 - 29/01/2021