Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση: Εξυπηρέτηση του κοινού για τα θέματα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορούν το κοινό ότι, από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, θα μπορεί να υποβάλλει το ερώτημα του αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία του στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Στη συνέχεια το κοινό θα ενημερώνεται για την έκβαση/εξέλιξη του ερωτήματος του το συντομότερο δυνατόν.
Θέμα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Ασφαλιστικοί Λογαριασμοί
Θεσμοθετημένη Σύνταξη
Σύνταξη Ανικανότητας
Σύνταξη Χηρείας, Επίδομα Ορφάνιας, Βοήθημα Κηδείας
Κοινωνική Σύνταξη
Σύνταξη Αναπηρίας και Επίδομα Σωματικής Βλάβης
Επίδομα Ανεργίας για ερωτήματα που αφορούν πληρωμή επιδόματος ΜΟΝΟ
(Για θέματα που αφορούν εγγραφή ανέργων παρακαλώ αποταθείτε στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας)
Επίδομα Ασθενείας
Επίδομα Μητρότητας, Επίδομα Πατρότητας, Βοήθημα Τοκετού
Εφαρμογή Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/04 και Διμερών Συμβάσεων για Εφαρμοστέα Νομοθεσία και Βραχυπρόθεσμα Επιδόματα
Εφαρμογή Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/04 και Διμερών Συμβάσεων για συντάξεις
Τερματισμός Απασχόλησης (Πλεονασμός) και Αφερεγγυότητα Εργοδότη
Κεντρικό Ταμείο Αδειών και Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών
Τιμητικό Επίδομα
Ποινικές διώξεις και διακανονισμός οφειλών
Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών και Συνταξιοδοτικών παροχών
Έκδοση Βεβαιώσεων
Υποβολή Καταγγελιών/Παραπόνων

ΕΡΓΑΝΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Your Europe

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

e-procurment

Οπτικοακουστικά