Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για τον προτεινόμενο περιορισμό χρήσης Yπερφθοριωμένων Aλκυλικών Kαρβοξυλικών Oξέων (C9-C14 PFCAs)
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει υποβληθεί πρόταση για εισαγωγή νέου περιορισμού για την απαγόρευση παρασκευής, εισαγωγής και χρήσης των χημικών ουσιών της κατηγορίας των υπερφθοριωμένων αλκυλικών καρβοξυλικών οξέων (γραμμικών ή/και διακλαδισμένων), με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ 9-14 (C9-C14 PFCAs). Ο περιορισμός περιλαμβάνει επίσης τα άλατα των εν λόγω οξέων καθώς και τις πρόδρομες χημικές τους ουσίες. Ο προτεινόμενος περιορισμός θα ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (REACH).

Για περισσότερες πληροφορίες...