Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΔιαλέξεις - Παρουσιάσεις σχετικά με τις χημικές ουσίες και τους Κανονισμούς REACH και CLP - Σεμινάρια - Ημερίδες 2013

Σεμινάριο με θέμα «Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων», Λευκωσία 5 Δεκεμβρίου 2013

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διοργάνωσε την Πέμπτη 5.12.2013 σεμινάριο με θέμα τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1272/2008 (Κανονισμός CLP) για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων. Στο σεμινάριο αναλύθηκαν οι κυριότερες πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP που αφορούν την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων και παρουσιάστηκαν παραδείγματα για βελτίωση της σήμανσης των προϊόντων (ετικέτες, σύμβολα κινδύνου, προσδιορισμός επικινδυνότητας κ.ά.). Έγινε επίσης ενημέρωση για τις πρόνοιες που αφορούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρουσίαση για τις πρόνοιες του Κανονισμού CLP, Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου
Παρουσίαση για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου


Download file type Acrobat SDS_Dec2013.pdf
Download file type Acrobat CLP_ labelling_DEC2013.pdf