Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Δημοσίευση Προδιαγραφών μέσω Γνωστοποιήσεων του Αρχιεπιθεωρητή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 10ης Μαΐου 2019
Δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 10ης Μαΐου 2019 οι ακόλουθες Προδιαγραφές, δυνάμει του άρθρου 63 του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμου του 2018, μέσω Γνωστοποιήσεων του Αρχιεπιθεωρητή:

(α) Η περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Προδιαγραφές για πρακτικές, διαδικασίες και απαιτήσεις ρυθμιστικού ελέγχου που αφορούν στη γνωστοποίηση ή στην παραχώρηση έγκρισης μέσω καταχώρησης ή αδειοδότησης) Γνωστοποίηση του 2019 (Κ.Δ.Π. 153/2019), και

(β) Η περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Προδιαγραφές Αναγνώρισης Υπηρεσιών και Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας και Προστασίας) Γνωστοποίηση του 2019 (Κ.Δ.Π. 154/2019),

κατ’ εφαρμογή των άρθρων 13-14 και 48, αντίστοιχα, του πιο πάνω Νόμου.

Οι εν λόγω Προδιαγραφές θα υποβοηθήσουν το έργο της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην άσκηση των ρυθμιστικών της καθηκόντων αναφορικά με την εφαρμογή κλιμακωτής προσέγγισης στην έγκριση πηγών και πρακτικών με ιονίζουσες ακτινοβολίες και στην αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων σε θέματα Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής / Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
13 Μαΐου 2019
Αρχείο Acrobat Reader RAA_153_2019.pdf (1018,25 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader RAA_154_2019.pdf (720,33 Kb)