Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Έλεγχος Ανυψωτικών Καλαθοφόρων
Με αφορμή πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει και υπενθυμίζει ότι οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τον εξοπλισμό εργασίας που παρέχουν στους εργοδοτούμενούς τους. Ειδικά πρέπει να ελέγχουν περιοδικά τον ανυψωτικό εξοπλισμό καλαθοφόρων οχημάτων που διατίθεται προς χρήση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία τέτοιοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από «αρμόδια πρόσωπα», δηλαδή πρόσωπα που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θεωρεί ότι οι πιο κάτω οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αρμόδια πρόσωπα για αυτό τον σκοπό:
  1. Κοινοποιημένοι Οργανισμοί, με πεδίο κοινοποίησης τα μηχανήματα ανύψωσης προσώπων,
  2. Διαπιστευμένοι Οργανισμοί, με πεδίο διαπίστευσης τον έλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων ή
  3. Νηογνώμονες και άλλοι Οργανισμοί αναγνωρισμένοι από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για τον έλεγχο ανυψωτικών εξοπλισμών πλοίων.

Για περισσότερες πληροφορίες...