Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση 28-2015 - REACH2018
Ετοιμαστείτε για την τελευταία ημερομηνία καταχώρισης χημικών προϊόντων

Όλα τα χημικά προϊόντα που παράγονται ή εισάγονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε ποσότητες από 1 έως 100 τόνους κατ’ έτος πρέπει να καταχωρισθούν έως την 31η Μαΐου 2018 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Πρόκειται για την τελευταία καταληκτική ημερομηνία για υφιστάμενα χημικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού REACH.

Για περισσότερες πληροφορίες ...