Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΓνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών του κου Λούκα Ευαγόρου για το στεγνοκαθαριστήριο στην οδό Διανέλλου 96 στη Λάρνακα
ΟI ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ)
ΝΟΜΟI ΤΟΥ 2013 KAI 2016

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών
Εκπομπών δυνάμει του εδαφίου (1)
του άρθρου 10


Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί ότι:

(α) Στις 3 Ιουλίου 2017 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών του κου Λούκα Ευαγόρου για το στεγνοκαθαριστήριο στην οδό Διανέλλου 96 στη Λάρνακα.

(β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 2ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με τις αιτούμενες άδειες ή το περιεχόμενο των αιτήσεων.(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 55/2017)