Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΓνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «Hellenic Petroleum Cyprus Ltd» για την εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαιοειδών στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων
δυνάμει του εδαφίου (8) του άρθρου 8


Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας γνωστοποιεί ότι:

(α) Στις 15 Ιουνίου 2018 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «Hellenic Petroleum Cyprus Ltd» για την εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαιοειδών στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας.

(β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκονται στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Απελλή 12, 2ος όροφος, Λευκωσία) και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός είκοσι οκτώ ημερών (28) από τη δημοσίευση, στον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη Άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 26/2018)