Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ
Νομοθεσίες > Νομοθεσία Τερματισμού Απασχολήσεως

ΝομοθεσίεςΝομοθεσία Τερματισμού Απασχολήσεως

Η Νομοθεσία Τερματισμού Απασχολήσεως έχει ως σκοπό:

- να προστατεύει όλους τους εργοδοτουμένους από αυθαίρετες απολύσεις και να εξουδετερώνει τις συνέπειες του πλεονασμού, με την καταβολή αποζημιώσεως ή πληρωμής λόγω πλεονασμού, ανάλογα με την περίπτωση,

- να καθορίζει ελάχιστη περίοδο προειδοποιήσεως σε περιπτώσεις τερματισμού απασχολήσεως,

- να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης και της Κυβέρνησης, να μελετήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ειδικά νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πλεονασμού, και

- να καθιδρύσει Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό στο οποίο οι εργοδότες θα καταβάλλουν εισφορές με σκοπό τη συλλογική ανάληψη των κινδύνων του πλεονασμού.

 • οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως Τροποποιητικοί Νόμοι


 • Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Εικόνα Κέντρο Επικοινωνίας 1450

  Εικόνα banner

  Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

  Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

  Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Εικόνα Your Europe

  Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

  Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

  Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  Εικόνα e-procurment