Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Μισθωτοί και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι (ΑΕ)


Αίτηση για Έκδοση Βιβλιαρίου Εισφορών για Απασχόληση σε Περισσότερους από ένα Εργοδότες σε Ιδιωτικά Νοικοκυριά (πχ.οικιακή βοηθός)
Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 1 - 018 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 53,63Kb)