Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Πλεονασμός


Προειδοποίηση Πλεονασμού στον Υπουργό



Το έντυπο προειδοποίησης συμπληρώνεται με σκοπό την ενημέρωση του Υπουργού για την τερματισμό της απασχόλησης των εργοδοτουμένων λόγω πλεονασμού.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 0-608 Προειδοποίηση Πλεονασμού στον Υπουργό (1-2014).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 48,05Kb)