Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για επίδομα ασθενείας

Στο πλαίσιο της Κυβερνητικής πολιτικής για τη ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της επικοινωνίας των πολιτών με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου και φιλικού προς τον πολίτη Κράτους, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει ότι είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για επίδομα ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συγκεκριμένο επίδομα αποτελεί το πρώτο βήμα αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών που αποσκοπεί τόσο στη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας με τους πολίτες, όσο και στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της εξέτασης των εν λόγω αιτημάτων. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, προχωρά στη ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για όλα τα επιδόματα, με προτεραιότητα στα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας, τα οποία είναι αυτά με τον μεγαλύτερο αριθμό υποβαλλόμενων αιτήσεων.

Από σήμερα Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 οι αιτήσεις για επίδομα ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://www.mlsi.gov.cy/sid, με στόχο την γρηγορότερη εξέτασή τους.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιδόματος ασθενείας, είναι απαραίτητο οι ασφαλισμένοι να έχουν προηγουμένως δημιουργήσει προφίλ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Cy-Login (Αριάδνη) και να έχουν ταυτοποιηθεί.

Τονίζεται πως η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε έντυπη μορφή θα παραμείνει σε ισχύ μόνο για τις επόμενες δύο (2) εβδομάδες. Με την παρέλευση της περιόδου των δύο εβδομάδων, η υποβολή αίτησης για επίδομα ασθενείας θα είναι εφικτή μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

7 Φεβρουαρίου 2022


Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εικόνα Κέντρο Επικοινωνίας 1450

Εικόνα banner

Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Εικόνα Your Europe

Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

Εικόνα e-procurment