Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Ανακοινώσεις


Aνακοίνωση Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 μέχρι 2021, από τον Ιανουάριο του 2022 θα ισχύουν τα ακόλουθα:

(1) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από το μήνα εισφορών Ιανουάριο 2022 σε €1.117 την εβδομάδα και σε €4.840 το μήνα.

(2) Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων πάνω στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων αυξάνονται κατά 1,22% από 3.1.2022.

(3) Οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται από 1.1.2022 κατά 1,22% στο βασικό μέρος σε σχέση με τα ποσά που ίσχυαν κατά την 31.12.2021. Στο συμπληρωματικό μέρος, σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάθε Ιανουάριο χορηγείται αύξηση ίση με την αύξηση του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρόνου σε σύγκριση με το μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου. Η πιο πάνω αύξηση όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αύξησης των βασικών συντάξεων. Επομένως, οι συντάξεις αυξάνονται από 1.1.2022 κατά 1,22% στο συμπληρωματικό μέρος σε σχέση με τα ποσά που ίσχυαν κατά την 31.12.2021.

(4) Tο ύψος των βοηθημάτων τοκετού και κηδείας καθορίζονται από 3.1.2022 σε €580,92 και €542,19 αντίστοιχα.

Επίσης, με βάση τη Νομοθεσία περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης από 1.1.2022 το ύψος της κοινωνικής σύνταξης καθορίζεται σε €361,97 το μήνα.
ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
07 Ιανουαρίου, 2022

Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εικόνα Κέντρο Επικοινωνίας 1450

Εικόνα banner

Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Εικόνα Your Europe

Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

Εικόνα e-procurment