Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση


Αίτηση για εξαίρεση από την υποχρέωση πληρωμής εισφορών στο Ελληνικό σύστημα Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΑίτηση για εξαίρεση από την υποχρέωση πληρωμής εισφορών στο Ελληνικό σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat application-for-exeption-from-paying-contributions-to-the-Greek-Social-Insurance-System.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 191,4Kb)