Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Διεθνείς Σχέσεις

Διεθνείς Σχέσεις


Διεθνής Οργάνωση Εργασίας


Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είναι η αρχαιότερη εξειδικευμένη οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών. Απαρτίζεται από τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

Η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας είναι η ανώτατη αρχή της Οργάνωσης. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, υιοθετεί τον προϋπολογισμό της Οργάνωσης, καθορίζει διεθνή εργατικά επίπεδα υπό μορφή Συμβάσεων, Συστάσεων και Πρωτοκόλλων και αποτελεί διεθνές βήμα για τη συζήτηση επίκαιρων παγκόσμιων κοινωνικών και εργατικών θεμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Οργάνωσης. Καθορίζει την πολιτική της Οργάνωσης και αποφασίζει την ημερήσια διάταξη της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας αποτελεί τη γραμματεία και το κέντρο ερευνών της Οργάνωσης.

Η Κύπρος έγινε μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το 1960. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίστηκε και ενεργεί ως ο σύνδεσμος μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Οργάνωσης.

Η Κύπρος συμμετέχει ανελλιπώς στις ετήσιες Συνόδους της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας με τριμερή αντιπροσωπεία, της οποίας ηγείται πάντοτε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Κύπρος έχει κυρώσει συνολικά 53 Συμβάσεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επτά Συμβάσεις που έχουν καθοριστεί ως οι πιο βασικές, γιατί κατοχυρώνουν θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Για τις Συμβάσεις υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις οι οποίες εξετάζονται από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Συμβάσεων και Συστάσεων.

Η Κύπρος εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης από το 1999 μέχρι το 2001. Εκπρόσωπος της Κύπρου στο Συμβούλιο ορίστηκε η Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Λένια Σαμουήλ.Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εικόνα banner

Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Εικόνα ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Εικόνα Your Europe

Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

Εικόνα EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

Εικόνα e-procurment