Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Εργοδότες


Αίτηση Εγγραφής ΕργοδότηΚάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Όταν ο εργοδότης έχει υποκαταστήματα σε διάφορες επαρχίες ή ασχολείται σε περισσότερες από μια οικονομικές δραστηριότητες, πρέπει να εγγραφεί χωριστά για κάθε επαρχία ή δραστηριότητα.
Μετά την εγγραφή, κοινοποιείται στον εργοδότη ο αριθμός μητρώου του, ο οποίος χρησιμοποιείται τόσο για σκοπούς πληρωμής εισφορών όσο και σε κάθε επικοινωνία του εργοδότη με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 1-001 F.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 69.19Kb)