Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Προσφορές - Αρχείο
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2020</span>] 2020

 • Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για ενοικίαση ή ενοικιαγορά γραφειακών χώρων στην Πάφο
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2019</span>] 2019

 • Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 4/2019 - αγορά υπηρεσιών προσώπων
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού ΥΚΑ 9/2019: Αγορά Υπηρεσιών Προσώπων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού ΥΚΑ 8/2019: Αγορά Υπηρεσιών Προσώπων στις ΥΚΑ - Έφορο ΤΕΣΠ
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2016</span>] 2016

 • Προκήρυξη: Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης κτιρίου στην Πάφο για τη στέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Προκήρυξη: Διαγωνισμός Αρ. ΥΚΑ 1/2016 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών εννέα (9) Φυσικών Προσώπων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2015</span>] 2015

 • Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. ΥΚΑ 4.2014 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών 2 Δικηγόρων στις ΥΚΑ
 • Διαγωνισμός ΥΚΑ 1/2015: Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμετάλλευση της Καντίνας του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού με Αρ. ΥΚΑ 3/2015 για την αγορά υπηρεσιών Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (ΚΤΕ) για περίοδο έξι (6) μηνών, με δικαίωμα μηνιαίας ανανέωσης με μέγιστη συνολική περίοδο δώδεκα (12) μηνών
 • Διαγωνισμός ΥΚΑ 5/2015: Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την Εκμετάλλευση της Καντίνας των Κεντρικών Γραφείων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. ΥΚΑ 7/2015 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Δέκα Φυσικών Προσώπων στον Κλάδο για Πλεονάζον Προσωπικό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. ΥΚΑ 8/2015 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Δέκα Φυσικών Προσώπων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2012</span>] 2012

 • Γενικές πρόνοιες Σχεδίου Επιχορήγησης Αδειών 2012
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 2012 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ / ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 2012 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ / ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ / ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 2012 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ / ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ – ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ)
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 2012 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ / ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Cyprus Flight Pass

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Στατιστικά Στοιχεία

  Καν'το ηλεκτρονικα

  Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  The Cyprus Social Insurance Scheme

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

  e-procurment

  Οπτικοακουστικά

  Κύπρος και Ομοσπονδία