Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εξομοιούμενοι περίοδοι ασφάλισης (τακτικής εκπαίδευσης, υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, γέννηση παιδιών, γονική άδεια)


Αίτηση Χορήγησης Εξομοιούμενων Περιόδων Ασφάλισης για Γέννηση ΠαιδιώνΗ αίτηση αυτή συμπληρώνεται για να χορηγηθούν εξομοιούμενοι περίοδοι ασφάλισης σε ασφαλισμένες που απαιτούν σύνταξη γήρατος ή πρόσθετο επίδομα ασθενείας ή σύνταξη ανικανότητας.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 0-430 Δήλωση για Πίστωση Ασφαλιστέων Αποδοχών για Γέννηση Παιδιών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 51,54Kb)