Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Επιδόματα (ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, ορφάνιας, αγνοούμενου)


ΥΚΑ 239 Δήλωση για υποβολή ιατρικού πιστοποιητικού
Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 239 Δήλωση για υποβολή ιατρικού πιστοποιητικού.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 337,21Kb)