Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΑνδρέας Ζαχαριάδης

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Ανδρέας Ζαχαριάδης γεννήθηκε στη Λευκωσία την 1 Δεκεμβρίου 1967. Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας (1986) και σπούδασε Οικονομικά και Λογιστική [B.Sc. (Hons) Business Economics and Accounting] στο Πανεπιστήμιο Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου (1991). Στη συνέχεια εργάστηκε σε ελεγκτικό οίκο του Ηνωμένου Βασιλείου και απέκτησε το επαγγελματικό προσόν του εγκεκριμένου λογιστή-ελεγκτή του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ACA).

Επέστρεψε στην Κύπρο το 1994, εργάστηκε σε ελεγκτικό οίκο μέχρι το 1997 οπόταν διορίστηκε Λογιστής στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Αρχικά υπηρέτησε ως Προϊστάμενος της οικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 2000 μετακινήθηκε στην τότε Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου, αναλαμβάνοντας τα θέματα εναρμόνισης της Υπηρεσίας με το Κοινοτικό Κεκτημένο. Το 2002 προήχθηκε στη θέση Ανώτερου Λογιστή και το 2003 τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου, αναλαμβάνοντας την εναρμόνιση της Κυπριακής Νομοθεσίας με τις Κοινοτικές Οδηγίες περί Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και την ομαλή εφαρμογή της στον Δημόσιο τομέα.

Το 2006 διορίστηκε ως Πρώτος Λειτουργός Εσωτερικού Ελέγχου στη νεοσύστατη τότε Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου όπου, εκτός της διενέργειας εσωτερικού ελέγχου στα διάφορα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες, ασχολείτο με τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.

Διορίστηκε Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας στις 3 Νοεμβρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Συντάγματος, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Την 1.9.2020 διορίστηκε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο μετονομάστηκε στις 14/3/2022 σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Είναι νυμφευμένος με τη Ρένα και έχει δύο παιδιά, τη Μαρία και τον Ζάχο.

Back to Top