Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση επαρκών επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην εργασία για όλους/όλες τους/τις εργαζομένους/εργαζομένες, την προστασία του κοινού έναντι κινδύνων που δημιουργούνται από δραστηριότητες στην εργασία, την προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος με τον αποτελεσματικό έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης, των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, των χημικών ουσιών και των κινδύνων που προέρχονται από τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας, καθώς και τη διατήρηση, όπου είναι καλή, και τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας όπου απαιτείται.

Το Τμήμα είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνο για:

  • τη διασφάλιση της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων καθώς και του κοινού από κινδύνους που δημιουργούνται κατά την εργασία,
  • την πρόληψη των κινδύνων από την κατοχή και χρήση διαφόρων τύπων μηχανημάτων,
  • τον έλεγχο της ρύπανσης που προέρχεται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
  • τη συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων των ατμοσφαιρικών ρύπων
  • τον έλεγχο των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας,
  • τον έλεγχο των χημικών ουσιών,
  • την ακτινοπροστασία, την πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και τον έλεγχο των πηγών ιονίζουσας ακτινοβολίας
  • την πληροφόρηση, ενημέρωση και κατάρτιση των εργοδοτών, των εργοδοτουμένων και του κοινού γενικά πάνω στα θέματα της αρμοδιότητας του.

Σχετικές Νομοθεσίες:

Επικοινωνία:
Απέλλη 12
1493 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22405623
Τηλεμοιότυπο: +357 22663788
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@dli.mlsi.gov.cy

Back to Top