Οι περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 2002 έως 2007 - Εναρμονιστική νομοθεσία για ρύθμιση του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων

Οι περί Λειτουργίας των Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοι του 2002 έως 2020 - Νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία των γενικών και ειδικών καταστημάτων ως επίσης και τους βασικούς όρους εργοδότησης των υπαλλήλων τους

Οι περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1972 έως 2020 - Κανονισμοί που ρυθμίζουν τους βασικούς όρους απασχόλησης των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία

Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1968 μέχρι 2009 - Κανονισμοί που ρυθμίζουν τους βασικούς όρους απασχόλησης των εργαζόμενων στα κέντρα αναψυχής

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος του 1967 - Νόμος που ρυθμίζει τις πρόνοιες του τερματισμού της σχέσης εργοδότησηςInformation services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 26/09/2023 09:51:47 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα