Το σύστημα εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο βασίζεται σε εθελοντική ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργοδοτικών συνδέσμων και συντεχνιών. Το δικαίωμα για συνδικαλιστική οργάνωση είναι διασφαλισμένο όπως επίσης και η προστασία υπαλλήλων από πιθανή απόλυση λόγω συμμετοχής τους σε συντεχνία.

Μέσω του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων ρυθμίζονται τα θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων, η επίλυση διαφορών και οι προϋποθέσεις για κήρυξη απεργίας ή ανταπεργίας.

Ο Έφορος Συντεχνιών είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τήρηση των περί Συντεχνιών Νόμων του 1965 έως 1996 και των σχετικών Κανονισμών. Έφορος Συντεχνιών είναι ο εκάστοτε Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 14/12/2020 02:23:53 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα