Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμος του 2017, εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και οι οποίες, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών, προβαίνουν σε απόσπαση εργαζομένων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αρμοδιότητα εφαρμογής του Νόμου φέρει το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων επιλαμβάνεται θεμάτων που άπτονται των άρθρων 14 (1), (2), (3), (5) και 30(2) του Νόμου, ως επίσης και του Κανονισμού 4 των ΚΔΠ 196/2017, τα οποία αφορούν κυρίως τον επίσημο εθνικό ιστότοπο. Στη σελίδα αυτή παρατίθενται πληροφορίες που αφορούν μόνο αρμοδιότητες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Ο εθνικός ιστότοπος της Κύπρου για την Απόσπαση Εργαζομένων βρίσκεται ΕΔΩ.

Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 21/03/2022 02:40:55 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα