Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Η περίοδος της προειδοποίησης υπολογίζεται ημερολογιακά και λαμβάνονται υπόψη και τα σαββατοκύριακα.