ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επιδόματα
 • Επίδομα Γονικής Άδειας
 • ΥΚΑ 239 Δήλωση για υποβολή ιατρικού πιστοποιητικού
 • Ιατρική Έκθεση αναφορικά με Αίτηση για Επίδομα Ασθενείας
 • Δήλωση Ανέργου για περίοδο Ετήσιας Άδειας μετ΄απολαβών
 • Αίτηση για Επίδομα Πατρότητας
 • Αίτηση για Επίδομα Ορφανίας
 • Αναστολή Εργασιών Χειμερινής Περιόδου Ξενοδοχειακής Μονάδας - Εργοδότης προς Υπάλληλο
 • Αναστολή Εργασιών Χειμερινής Περιόδου στην Τουριστική / Επισιτιστική Βιομηχανία - Εργοδότης προς Υπάλληλο
 • Οδηγίες και έντυπα προς εργοδότες αναφορικά με την Μερική Αναστολή Εργασιών Χειμερινής περιόδου 2021 – 2022
 • Οδηγίες και έντυπα προς εργοδότες αναφορικά με την Ολική Αναστολή Εργασιών Χειμερινής περιόδου 2021 – 2022

 • © 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων