ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εξομοιούμενοι περίοδοι ασφάλισης (τακτικής εκπαίδευσης, υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, γέννηση παιδιών, γονική άδεια)
  • Αίτηση Χορήγησης Εξομοιούμενων Περιόδων Ασφάλισης λόγω Τακτικής Εκπαιδεύσεως
  • Αίτηση Χορήγησης Εξομοιούμενων Περιόδων Ασφάλισης για Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά
  • Αίτηση Χορήγησης Εξομοιούμενων Περιόδων Ασφάλισης για Γέννηση Παιδιών
  • Αίτηση Χορήγησης Εξομοιούμενων Περιόδων Ασφάλισης λόγω Γονικής Άδειας

  • © 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
    Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων