Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εξομοιούμενοι περίοδοι ασφάλισης (τακτικής εκπαίδευσης, υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, γέννηση παιδιών, γονική άδεια)


Αίτηση Χορήγησης Εξομοιούμενων Περιόδων Ασφάλισης λόγω Γονικής ΆδειαςΗ αίτηση αυτή συμπληρώνεται για να χορηγηθούν εξομοιούμενοι περίοδοι ασφάλισης στον ασφαλισμένο σε περίπτωση γονικής άδειας.


Σχετικά Αρχεία:
ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.pdf ΥΚΑ 1 - 009 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤ. ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 56,24Kb)