ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συντάξεις (Θεσμοθετημένη, Χηρείας, Ανικανότητας, Κοινωνική)
 • Αίτηση για Θεσμοθετημένη Σύνταξη (Με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικό Νόμο, η Σύνταξη Γήρατος έχει μετονομαστεί σε Θεσμοθετημένη Σύνταξη).
 • Αίτηση για Σύνταξη Ανικανότητας
 • Αίτηση για Σύνταξη Χηρείας
 • Αίτηση για Κοινωνική Σύνταξη
 • Δήλωση Απασχόλησης Μεταλλωρύχων
 • Γνωστοποίηση Αλλαγής Ταχυδρομικής Διεύθυνσης Συνταξιούχου

 • © 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων