Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συντάξεις (Θεσμοθετημένη, Χηρείας, Ανικανότητας, Κοινωνική)


Αίτηση για Θεσμοθετημένη Σύνταξη (Με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικό Νόμο, η Σύνταξη Γήρατος έχει μετονομαστεί σε Θεσμοθετημένη Σύνταξη).
Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 3-010 (2017) Αίτηση για Θεσμοθετημένη Σύνταξη.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 65,9Kb)