Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συντάξεις (Θεσμοθετημένη, Χηρείας, Ανικανότητας, Κοινωνική)


Αίτηση για Σύνταξη ΧηρείαςΗ αίτηση αυτή συμπληρώνεται με σκοπό να εξασφαλίσει χορήγηση σύνταξης χηρείας.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 3-014 Αίτηση για Σύνταξη Χηρείας (3-2012).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 68,63Kb)