ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μισθωτοί και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι (ΑΕ)
 • Αίτηση Εγγραφής Μισθωτού / Αυτοτελώς Εργαζομένου
 • Βεβαίωση Έναρξης Απασχόλησης Μισθωτού - Οδηγίες
 • Αίτηση Εγγραφής Αυτοτελώς Εργαζομένου
 • Αίτηση Αυτοτελώς Εργαζομένου για Πληρωμή Εισφορών με βάση το Πραγματικό του Εισόδημα
 • Δήλωση Μη Απασχολήσεως Αυτοτελώς Εργαζομένου
 • Γνωστοποίηση Τερματισμού Απασχολήσεως Αυτοτελώς Εργαζομένου
 • Γνωστοποίηση Αλλαγής Επαγγέλματος Αυτοτελώς Εργαζομένου
 • Αίτηση για Έκδοση Βιβλιαρίου Εισφορών για Απασχόληση σε Περισσότερους από ένα Εργοδότες σε Ιδιωτικά Νοικοκυριά (πχ.οικιακή βοηθός)
 • Αίτηση για Επιστροφή Εισφορών που Καταβλήθηκαν Αχρεωστήτως

 • © 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων