Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μισθωτοί και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι (ΑΕ)


Αίτηση για Έκδοση Βιβλιαρίου Εισφορών για Απασχόληση σε Περισσότερους από ένα Εργοδότες σε Ιδιωτικά Νοικοκυριά (πχ.οικιακή βοηθός)
Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 1-018 Αίτηση για Έκδοση Βιβλιαρίου Εισφορών για Απασχόληση σε πέραν του ενός Εργοδότη (1-2014).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 50,96Kb)