Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μισθωτοί και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι (ΑΕ)


Αίτηση Αυτοτελώς Εργαζομένου για Πληρωμή Εισφορών με βάση το Πραγματικό του Εισόδημα
Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 1-017.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 207,25Kb)