ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τελευταία Νέα


 • 29/05/2020- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «VIOSTIK CHEMICALS LTD» για την εγκατάσταση παραγωγής βερνικιών και κολλών στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου
 • 28/05/2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καταδίκες σε Ποινικές Υποθέσεις που περατώθηκαν το 2019 και αφορούσαν Παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΚΜΚ/10)
 • 27/05/2020- Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/21 - Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αποθήκευση υγρών πετρελαιοειδών
 • 26/05/2020- Ανακοίνωση - Επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους Χώρους Εργασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού, 25-5-2020
 • 26/05/2020- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/20)
 • 25/05/2020- Ανακοίνωση - Επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους Χώρους Εργασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού, 22-5-2020
 • 22/05/2020- Ανακοίνωση - Επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους Χώρους Εργασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού, 21-5-2020
 • 22/05/2020- Ανακοίνωση - Τεχνικός Οδηγός για Συστήματα Κλιματισμού σε υποστατικά εκτός του τομέα παροχής φροντίδας υγείας (Πανδημία Κορωνοϊού)
 • 21/05/2020- Ανακοίνωση - Επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους Χώρους Εργασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού, 20-5-2020
 • 20/05/2020- Ανακοίνωση για τη Διάθεση στην Αγορά Προσωπίδων Προστασίας ΚΜΕ/19
 • 19/05/2020- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020 - Εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020 - Επιβαλλόμενη Αλλαγή Εργασιών / Ανάπαυση και Διακοπή Εργασιών (ΚΜΚ / 14)
 • 19/05/2020- Διαβούλευση σε προσχέδια Γνωστοποιήσεων (Κωδίκων Πρακτικής) σε θέματα ακτινοπροστασίας (ΚΑ/3/2020) • _______________________________________________
  Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2020
  Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής