ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υποβολή Αιτήσεων Εργοδοτών

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική το Τμήμα Εργασίας εξετάζει αιτήσεις για παραχώρηση αδειών για προσωρινή απασχόληση αλλοδαπών νοουμένου ότι εφαρμόζονται τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Οι βασικότερες κατηγορίες εταιρειών στις οποίες εξετάζονται αιτήσεις απασχόλησης αλλοδαπών είναι οι εξής:

  • Κυπριακές Επιχειρήσεις
  • Εταιρείες με ξένη συμμετοχή

1. Κυπριακές Επιχειρήσεις:

Οι αιτήσεις εργοδότησης αλλοδαπών εκ μέρους Κυπριακών επιχειρήσεων γίνονται αποδεκτές από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας εάν διαπιστωθεί ικανοποιούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Η πλήρης αδυναμία ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του εργοδότη με ντόπιο εργατικό δυναμικό (Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες).
  • Η εξοικονόμηση και καλύτερη αξιοποίηση του ντόπιου εργατικού δυναμικού
  • Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο χώρο εργασίας
  • Οι προσφερόμενοι όροι εργοδότησης οι οποίοι δεν πρέπει να είναι υποδεέστεροι από αυτούς που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις και τη νομοθεσία.

Οι Κύπριοι εργοδότες, που εξασφαλίζουν κατ’αρχήν έγκριση από το Τμήμα Εργασίας, για να εργοδοτήσουν συγκεκριμένο αριθμό αλλοδαπών και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, υποβάλλουν στη συνέχεια στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ονομαστικές αιτήσεις αλλοδαπών για εργοδότηση τους στην Κύπρο.

Οι άδειες εργασίας χορηγούνται από το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.


2. Εταιρείες με Ξένη Συμμετοχή

Αυτό το κείμενο δεν είναι διαθέσιμο λόγω τροποποιήσεων στις διαδικασίες.


No documents found


Αρχή
_______________________________________________
© 2017 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής