Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Υπεύθυνος Σελίδας

Υπηρεσία Ανάπτυξης Προσωπικού και Κρατικών Ιδρυμάτων

Διεύθυνση: Προδρόμου 63,
1468, Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22406709

Τηλεμιότυπο: +357 22667907

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: central.sws@sws.mlsi.gov.cy


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση