Ελληνικά | English
Kıbrıs CumhuriyetiSosyal Refah Hizmetleri
Arama: Arama
Sıtemıze Hoş Geldınız
Sosyal Güvenlik Hizmetleri web sitesinin Türkçe versiyonu halen düzenleme aşamasındadır. Bu nedenle şimdilik lütfen bilgi için sitenin Rumca ya da İngilizce versiyonlarını ziyaret ediniz.
Nea Eleousa, turkish, 12.7.16.docxÇalýþma, Refah ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn Sosyal Refah Hizmetleri
“NEA ELEUSA” KONUTUNUN “ÇOKLU ENGELLÝLERE BAKIM HÝZMETLERÝ SUNAN BÝR MERKEZ” HALÝNE GETÝRÝLMESÝ PROJESÝNÝ GERÇEKLEÞTÝRMEKTEDÝR