ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άλλα Έντυπα
 • Αίτηση για Τιμητικό Επίδομα
 • Αίτηση για Εφάπαξ Τιμητικό Επίδομα
 • Δήλωση Αλλαγής Διεθνούς Τραπεζικού Λογαριασμού (IΒΑΝ)
 • Δήλωση Διεθνούς Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN)
 • Αίτηση για Έκδοση Επιταγής που δεν Παραλήφθηκε από το Δικαιούχο ή Χάθηκε.
 • Αίτηση για Αύξηση Παροχών για Εξαρτωμένους
 • Ιατρική Έκθεση αναφορικά με Αίτηση για Παροχή Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 • © 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων