ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών


Έντυπα • Έντυπο για Ζήτηση Βεβαιώσεων και Πιστών Αντιγράφων
 • Αίτηση Εγγραφής & Δείγμα Κανόνων Λειτουργιάς & Δείγμα Πρακτικού για Ίδρυση
 • Μεταφορά Συνταξιοδοτικού Σχεδίου
 • Δήλωση Εντιμότητας και Αξιοπιστίας Mελών της ΔΕ των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
 • Δήλωση Προσόντων και Εμπειρίας των Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
 • Έντυπο Κατάστασης Μελών Ν.10(Ι)-2020 - ΥΚΑ 757
 • Δείγματα Πρακτικών για Εκλογή/Διορισμο Νέας ΔΕ / Τροποποίηση Κανόνων Λειτουργίας / Έγκριση Νέων Κανόνων Λειτουργίας
 • Application for Cross Border Authorisation

 • © 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων