Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα > Ενημέρωση > Ανακοινώσεις > Αρχείο Ανακοινώσεων

Αρχείο Ανακοινώσεων
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2022</span>] 2022

 • 07/10/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (07 Οκτωβρίου 2021)
 • 14/10/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πληρωμές μέσω SISnet
 • 14/10/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (14 Οκτωβρίου 2021)
 • 15/10/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σύστημα Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου
 • 15/10/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο Περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος 76(Ι)2016
 • 19/10/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σύστημα Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου
 • 22/10/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (21 Οκτωβρίου 2021)
 • 26/10/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προσωρινές Αναστολές Νοεμβρίου 2021 - Μαρτίου 2022
 • 29/10/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (29 Οκτωβρίου 2021)
 • 29/10/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών - Παράταση
 • 05/11/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (05 Νοεμβρίου 2021)
 • 11/11/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (11 Νοεμβρίου 2021)
 • 18/11/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (18 Νοεμβρίου 2021)
 • 22/11/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Συστήματος Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου
 • 25/11/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (25 Νοεμβρίου 2021)
 • 02/12/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (02 Δεκεμβρίου 2021)
 • 07/12/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εκδοση Βεβαίωσης διευθέτησης της καταβολής οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 07/12/2021 Γνωστοποίηση σε εργοδότες σχετικά με το ανώτατο όριο αποδοχών μέχρι το οποίο πληρώνονται εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, ετήσιων αδειών μετ΄απολαβών, πλεονάζοντος προσωπικού και τέλος ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού
 • 13/12/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (13 Δεκεμβρίου 2021)
 • 23/12/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (23 Δεκεμβρίου 2021)
 • 30/12/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (30 Δεκεμβρίου 2021)
 • 03/01/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου
 • 07/01/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (07 Ιανουαρίου 2022)
 • 07/01/2022 Aνακοίνωση Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 13/01/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (13 Ιανουαρίου 2022)
 • 18/01/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου
 • 20/01/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (20 Ιανουαρίου 2022)
 • 28/01/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (28 Ιανουαρίου 2022)
 • 01/02/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Συστήματος Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου
 • 03/02/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (03 Φεβρουαρίου 2022)
 • 04/02/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Συστήματος Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου
 • 07/02/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για επίδομα ασθενείας
 • 08/02/2022 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
 • 10/02/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Συστήματος Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου
 • 10/02/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (10 Φεβρουαρίου 2022)
 • 11/02/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εκπρόθεσμες Προσλήψεις στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
 • 11/02/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Μηχανογραφημένου Συστήματος
 • 17/02/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Από 18/02/2022 μόνο με Ηλεκτρονική Υποβολή οι αιτήσεις για Επίδομα Ασθενείας
 • 17/02/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (17 Φεβρουαρίου 2022)
 • 25/02/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (25 Φεβρουαρίου 2022
 • 02/03/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Συστήματος Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου
 • 03/03/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ηλεκτρονική Υποβολή αιτησης Επιδόματος Ασθενείας
 • 03/03/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (03 Μαρτίου 2022)
 • 11/03/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (11 Μαρτίου 2022)
 • 17/03/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (17 Μαρτίου 2022)
 • 24/03/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (24 Μαρτίου 2022)
 • 28/03/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Μηχανογραφημένου Συστήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 31/03/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (31 Μαρτίου 2022)
 • 08/04/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σχέδιο επιχορήγησης αδειών εργοδοτουμένων 2022
 • 08/04/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα ( 08 Απριλίου 2022)
 • 18/04/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα ( 18 Απριλίου 2022)
 • 21/04/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 2022
 • 21/04/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (21 Απριλίου 2022)
 • 28/04/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (28 Απριλίου 2022)
 • 05/05/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (05 Μαΐου 2022)
 • 12/05/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (12 Μαΐου 2022)
 • 20/05/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (20 Μαΐου 2022)
 • 27/05/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (27 Μαΐου 2022)
 • 01/06/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ηλεκτρονική Υποβολή αιτησης Επιδόματος Ασθενείας
 • 02/06/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (02 Ιουνίου 2022)
 • 07/06/2022 Ανακοίνωση Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με τον θάνατο της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 07/06/2022 Το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκφράζει τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • 10/06/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (10 Ιουνίου 2022)
 • 15/06/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πληρωμή απολαβών αδείας έτους 2022
 • 15/06/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ηλεκτρονική Υποβολή αιτησης Επιδόματος Ασθενείας
 • 15/06/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Συστήματος Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου
 • 16/06/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (16 Ιουνίου 2022)
 • 17/06/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Eναρξη Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών 2022
 • 23/06/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (23 Ιουνίου 2022)
 • 30/06/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (30 Ιουνίου 2022)
 • 08/07/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (08 Ιουλίου 2022)
 • 11/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Συστήματος Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου
 • 13/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ηλεκτρονική Υποβολή αιτησης Επιδόματος Ασθενείας
 • 14/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Aύξηση συντάξεων από 01/07/2022
 • 15/07/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (15 Ιουλίου 2022)
 • 15/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για Επίδομα Μητρότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 15/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εφάπαξ Εξαμηνιαίο Τιμητικό Επίδομα για Αιχμαλώτους, Μη Στρατεύσιμους/Άμαχους και Παθόντες Ανάπηρους Πολέμου (στρατιώτες/έφεδρους) κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974
 • 26/07/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (25 Ιουλίου 2022)
 • 29/07/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (28 Ιουλίου 2022)
 • 04/08/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (04 Αυγούστου 2022)
 • 11/08/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (11 Αυγούστου 2022)
 • 18/08/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (18 Αυγούστου 2022)
 • 25/08/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (25 Αυγούστου 2022)
 • 29/08/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη διαγωνισμού που αφορά τη μίσθωση υπηρεσιών προσώπων για εργασίες των ΥΚΑ
 • 30/08/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (30 Αυγούστου 2022)
 • 30/08/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Συστήματος Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου
 • 05/09/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή λειτουργίας των συστημάτων των ΥΚΑ λόγω προγραμματισμένων εργασιών
 • 08/09/2022 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (08 Σεπτεμβρίου 2022)
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2021</span>] 2021

 • 21/01/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ/ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑ/ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ/ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
 • 02/10/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 25/09/2020- 02/10/2020
 • 08/10/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 02/10/2020- 09/10/2020
 • 12/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ
 • 15/10/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 09/10/2020- 16/10/2020
 • 23/10/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 16/10/2020- 23/10/2020
 • 23/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λειτουργία ταμείων στην οδό Μουσείου
 • 23/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εξυπηρέτηση πολιτών στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 29/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • 30/10/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 23/10/2020- 30/10/2020
 • 06/11/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 30/10/2020- 06/11/2020
 • 06/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναστολή της λειτουργίας του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού
 • 09/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: EΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 • 11/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναστολή λειτουργίας του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας
 • 13/11/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 06/11/2020-13/11/2020
 • 20/11/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 13/11/2020 - 20/11/2020
 • 26/11/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 20/11/2020 - 27/11/2020
 • 04/12/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 27/11/2020 - 04/12/2020
 • 10/12/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 04/12/2020 -11/12/2020
 • 18/12/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 11/12/2020 - 18/12/2020
 • 31/12/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 18/12/2020 - 31/12/2020
 • 07/01/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 31/12/2020 - 08/01/2021
 • 07/01/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναστολή λειτουργίας του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας για δύο ώρες.
 • 08/01/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναθεώρηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών, Τεκμαρτών Εισοδημάτων Αυτοτελώς Εργαζομένων, Συντάξεων και Εφάπαξ Βοηθημάτων για το 2021
 • 12/01/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ’ ΑΠΟΛΑΒΩΝ, ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • 14/01/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:SISnet ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
 • 15/01/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 08/01/2021-15/01/2021
 • 15/01/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Σύστημα Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου
 • 21/01/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 15/01/2021-22/01/2021
 • 29/01/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 22/01/2021 - 29/01/2021
 • 03/02/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναστολή της λειτουργίας του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού στις 3.2.2021 από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 π.μ
 • 05/02/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 29/01/2021 - 05/02/2021
 • 11/02/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 05/02/2021 - 12/02/20
 • 02/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναστολή λειτουργίας Υποκαταστήματος του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας
 • 10/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Γραπτή Εξέταση για πλήρωση κενών θέσεων Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού
 • 17/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ
 • 17/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Συστήματος Πληρωμής Εσφορών μέσω διαδικτύου (SISnet)
 • 05/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2021
 • 12/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εξέτασεις 11 θέσεων Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού
 • 15/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ληξιπρόθεσμα Μαρτίου 2021
 • 15/04/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (15 Απρίλίου 2021)
 • 22/04/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (22 Απρίλίου 2021)
 • 23/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών 2021
 • 29/04/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (29 Απρίλίου 2021)
 • 06/05/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (06 Μαΐου 2021)
 • 12/05/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας θα λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό μέχρι και τις 14 Μαΐου 2021
 • 13/05/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (13 Μαΐου 2021)
 • 20/05/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (20 Μαΐου 2021)
 • 26/05/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών
 • 26/05/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διαγωνισμός για Μίσθωση Υπηρεσιών στις ΥΚΑ
 • 27/05/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (27 Μαΐου 2021)
 • 03/06/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (03 Ιουνίου 2021
 • 09/06/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Συστήματος Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου (SISnet)
 • 10/06/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (10 Ιουνίου 2021)
 • 14/06/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πληρωμή Απολαβών Αδείας
 • 17/06/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (17 Ιουνίου 2021)
 • 22/06/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021
 • 24/06/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (24 Ιουνίου 2021)
 • 01/07/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (01 Ιουλίου 2021)
 • 08/07/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (08 Ιουλίου 2021)
 • 15/07/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναστολή της λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου στις 15/07/2021 από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 10.30 π.μ
 • 15/07/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το ΕΓΚΑ Λευκωσίας (λεωφ. Αθαλάσσας) θα είναι κλειστό λόγω εργασιών στις 16/07/2021
 • 15/07/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (15 Ιουλίου 2021)
 • 22/07/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (22 Ιουλίου 2021)
 • 23/07/2021 Έκδοση των Οδηγιών 1/2021 και 2/2021 από τον Έφορο Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
 • 29/07/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (29 Ιουλίου 2021)
 • 05/08/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (05 Αυγούστου 2021)
 • 12/08/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (12 Αυγούστου 2021)
 • 24/08/2021 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών
 • 30/08/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Συστήματος Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου
 • 02/09/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (02 Σεπτεμβρίου 2021)
 • 13/09/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (13 Σεπτεμβρίου 2021)
 • 23/09/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (23 Σεπτεμβρίου 2021)
 • 30/09/2021 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (30 Σεπτεμβρίου 2021)
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2020</span>] 2020

 • 01/06/2018 Αίτηση για Τιμητικό Επίδομα
 • 20/09/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 30/10/2019 Έκτακτο Σχέδιο κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Μαρτίου 2020
 • 30/10/2019 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Μαρτίου 2020 και Ιανουαρίου 2020 – Μαΐου 2020 (για τα ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων)
 • 09/12/2019 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για ενοικίαση ή ενοικιαγορά γραφειακών χώρων στην Πάφο
 • 02/01/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 27/12/2019-03/01/2020)
 • 09/01/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 03/01/2020-10/01/2020
 • 09/01/2020 Ανακοίνωση: Αναθεώρηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών, Τεκμαρτών Εισοδημάτων Αυτοτελώς Εργαζομένων και Βοηθημάτων
 • 13/01/2020 Γνωστοποίηση σε εργοδότες σχετικά με το ανώτατο όριο αποδοχών μέχρι το οποίο πληρώνονται εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, ετησίων αδειών μετ’ απολαβών, πλεονάζοντος προσωπικού και τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
 • 13/01/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Μηχανογραφημένου Συστήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 17/01/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 10/01/2020-17/01/2020
 • 24/01/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 17/01/2020-24/01/2020
 • 30/01/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 24/01/2020-31/01/2020
 • 06/02/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 31/01/2020-07/02/2020
 • 13/02/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 07/02/2020-14/02/2020
 • 20/02/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 14/02/2020-21/02/2020
 • 27/02/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 21/02/2020-28/02/2020
 • 03/03/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας ΕΓΚΑ Πάφου στις 05.03.2020
 • 06/03/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 28/02/2020-06/03/2020
 • 08/03/2020 Ξενοδόχοι: Συμμετοχή στο Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων 2020
 • 12/03/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 06/03/2020-13/03/2020
 • 13/03/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εξυπηρέτηση πολιτών στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιου covid-19
 • 17/03/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παρουσία ανέργων στα Γραφεία Εγγραφής Ανέργων των ΥΚΑ
 • 17/03/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Τμήματος Εργασίας για νέες εγγραφές ανέργων
 • 17/03/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 • 20/03/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 13/03/2020-20/03/2020
 • 26/03/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 20/03/2020-27/03/2020
 • 03/04/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 27/03/2020-03/04/2020
 • 03/04/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ
 • 10/04/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 03/04/2020-10/04/2020
 • 16/04/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 10/04/2020-17/04/2020
 • 23/04/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 17/04/2020-24/04/2020
 • 30/04/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 24/04/2020-01/05/2020
 • 07/05/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 01/05/2020-08/05/2020
 • 15/05/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εξυπηρέτηση πολιτών στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 15/05/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 08/05/2020-15/05/2020
 • 19/05/2020 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2020
 • 23/05/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πληρωμή Απολαβών Αδείας
 • 23/05/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 15/05/2020 – 22/05/2020)
 • 29/05/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 22/05/2020-29/05/2020
 • 05/06/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 29/05/2020-05/06/2020
 • 09/06/2020 Ανακοίνωση Εφόρου Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
 • 12/06/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 05/06/2020-12/06/2020
 • 18/06/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 12/06/2020-19/06/2020
 • 18/06/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020
 • 26/06/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 19/06/2020-26/06/2020
 • 01/07/2020 Παραδείγματα πληρωμής εισφορών στα Ταμεία που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Ιούνιο 2020 και στο Γενικό Σχέδιο Υγείας
 • 02/07/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 26/06/2020-03/07/2020
 • 10/07/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 03/07/2020-10/07/2020
 • 16/07/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 10/07/2020-17/07/2020
 • 16/07/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. ΥΚΑ 5/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 • 20/07/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έκδοση Βεβαίωσης διευθέτησης της καταβολής οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων
 • 24/07/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 17/07/2020-24/07/2020
 • 30/07/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 24/07/2020-31/07/2020
 • 06/08/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 31/07/2020-07/08/2020
 • 13/08/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 07/08/2020-14/08/2020
 • 24/08/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 14/08/2020-21/08/2020
 • 25/08/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Τερματισμός εργασιών του Υποκαταστήματος του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας στον Άγιο Ανδρέα.
 • 03/09/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 21/08/2020-04/09/2020
 • 10/09/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 04/09/2020- 11/09/2020
 • 16/09/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Λειτουργία Υποκαταστήματος)
 • 16/09/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ/ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑ/ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ/ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
 • 18/09/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 11/09/2020- 18/09/2020
 • 24/09/2020 Ανακοίνωση: Εξυπηρέτηση του κοινού για τα θέματα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 25/09/2020 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 18/09/2020- 25/09/2020
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2019</span>] 2019

 • 05/11/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (1) Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2018 – Μαρτίου 2019 και Ιανουαρίου 2019 – Μαΐου 2019 (για τα ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων) (2) Έκτακτο Σχέδιο κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2018 – Μαρτίου 2019
 • 13/11/2018 Έκτακτο Σχέδιο κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2018 – Μαρτίου 2019
 • 13/11/2018 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2018 – Μαρτίου 2019 και Ιανουαρίου 2019 – Μαΐου 2019 (για τα ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων)
 • 21/12/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 14/12/2018-21/12/2018)
 • 01/01/2019 Ανακοίνωση: Αναθεώρηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών, Τεκμαρτών Εισοδημάτων Αυτοτελώς Εργαζομένων και Βοηθημάτων
 • 11/01/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 04/01/2019-11/01/2019)
 • 15/01/2019 Ανακοίνωση: Αλλαγή στα ποσοστά εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 1η Ιανουαρίου 2019
 • 17/01/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 11/01/2019-18/01/2019)
 • 18/01/2019 Ανακοίνωση: Νέα Αίτηση Αυτοτελώς Εργαζομένου για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό του εισόδημα
 • 25/01/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 18/01/2019-25/01/2019)
 • 01/02/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 25/01/2019-01/02/2019)
 • 07/02/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 01/02/2019-08/02/2019)
 • 15/02/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 08/02/2019-15/02/2019)
 • 18/02/2019 Ανακοίνωση: Μεταφορά των Συστημάτων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο νέο ενιαίο κέντρο δεδομένων
 • 22/02/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 15/02/2019-22/02/2019)
 • 24/02/2019 Ανακοίνωση: Eφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ)
 • 01/03/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 22/02/2019-01/03/2019)
 • 02/03/2019 Ανακοίνωση: Έναρξη καταβολής εισφορών των συνταξιούχων στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ)
 • 07/03/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 01/03/2019-08/03/2019)
 • 07/03/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΚΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
 • 15/03/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 08/03/2019-15/03/2019)
 • 22/03/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 15/03/2019-22/03/2019)
 • 29/03/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 22/03/2019-29/03/2019)
 • 05/04/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 29/3/2019-5/4/2019)
 • 11/04/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 5/4/2019-12/4/2019)
 • 19/04/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 12/4/2019-19/4/2019)
 • 02/05/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 19/4/2019-26/4/2019)
 • 03/05/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 26/4/2019-3/5/2019)
 • 06/05/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αιτήσεις (Ενστάσεις) για Μείωση Ασφαλιστέων Αποδοχών Αυτοτελώς Εργαζομένων
 • 10/05/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 3/5/2019-10/5/2019)
 • 17/05/2019 Ξενοδόχοι: Συμμετοχή στο Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων 2019
 • 17/05/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 10/5/2019-17/5/2019)
 • 24/05/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 17/05/2019-24/5/2019)
 • 27/05/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πληρωμή Απολαβών Αδείας
 • 30/05/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Επιστολές που έλαβαν αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • 30/05/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 24/05/2019-31/5/2019)
 • 03/06/2019 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2019 (Ανακοίνωση, Αίτηση, Προϋποθέσεις, Κατάλογος Ξενοδοχείων)
 • 07/06/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 31/05/2019-07/06/2019)
 • 12/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή Μηχανογραφημένου Συστήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 13/06/2019 Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 4/2019 - αγορά υπηρεσιών προσώπων
 • 13/06/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 07/06/2019-14/06/2019)
 • 21/06/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 14/06/2019-21/06/2019)
 • 27/06/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 21/06/2019-28/06/2019)
 • 02/07/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019
 • 04/07/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 28/06/2019-05/07/2019)
 • 10/07/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πληρωμές συντάξεων στους υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων συνταξιοδοτικών παροχών που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • 12/07/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 05/07/2019-12/07/2019)
 • 19/07/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 12/07/2019-19/07/2019)
 • 26/07/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 19/07/2019-26/07/2019)
 • 02/08/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 26/07/2019-02/08/2019)
 • 08/08/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 2/8/2019-9/8/2019)
 • 16/08/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 16/08/2019-23/08/2019)
 • 28/08/2019 Προκήρυξη Διαγωνισμού ΥΚΑ 9/2019: Αγορά Υπηρεσιών Προσώπων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 29/08/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 23/08/2019-29/08/2019)
 • 06/09/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 30/08/2019-06/09/2019)
 • 12/09/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 06/09/2019-13/09/2019)
 • 16/09/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο Περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος 76(Ι)2016
 • 19/09/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 13/09/2019-20/09/2019)
 • 20/09/2019 Προκήρυξη Διαγωνισμού ΥΚΑ 8/2019: Αγορά Υπηρεσιών Προσώπων στις ΥΚΑ - Έφορο ΤΕΣΠ
 • 25/09/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 20/09/2019-27/09/2019)
 • 25/09/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ
 • 04/10/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 27/09/2019-4/10/2019)
 • 11/10/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 4/10/2019-11/10/2019)
 • 11/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ
 • 18/10/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 11/10/2019-18/10/2019)
 • 24/10/2019 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση σε σχέση με το εναρμονιστικό νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2019».
 • 01/11/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 25/10/2019-1/11/2019)
 • 07/11/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 1/11/2019-8/11/2019)
 • 08/11/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο Περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος 76(Ι)2016
 • 14/11/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 8/11/2019-15/11/2019)
 • 21/11/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 15/11/2019-22/11/2019)
 • 25/11/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 • 29/11/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 22/11/2019-29/11/2019)
 • 07/12/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 29/11/2019-6/12/2019)
 • 13/12/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 06/12/2019-13/12/2019)
 • 20/12/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 13/12/2019-20/12/2019
 • 27/12/2019 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 20/12/2019-27/12/2019
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2018</span>] 2018

 • 26/10/2017 Έκτακτο Σχέδιο κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018 (για Ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων: περίοδος Ιανουαρίου 2018 - Μαϊου 2018)
 • 26/10/2017 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και συναφείς με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίoδο Νοεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018
 • 28/12/2017 Γνωστοποίηση σε εργοδότες σχετικά με το ανώτατο όριο αποδοχών μέχρι το οποίο πληρώνονται εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, ετησίων αδειών μετ’ απολαβών, πλεονάζοντος προσωπικού και τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
 • 28/12/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 22/12/2017- 29/12/2017)
 • 08/01/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 29/12/2017- 05/01/2018)
 • 08/01/2018 Ανακοίνωση: Αναθεώρηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών, Τεκμαρτών Εισοδημάτων Αυτοτελώς Εργαζομένων και Βοηθημάτων
 • 11/01/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 05/01/2017- 12/01/2018)
 • 18/01/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 12/01/2017- 19/01/2018)
 • 25/01/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 19/01/2017- 26/01/2018)
 • 01/02/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 26/01/2017- 02/02/2018)
 • 07/02/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επαγγελματίες Λογιστές από Οργανισμούς Δημοσίου Δίκαιου για απόσπαση στη Δημόσια Υπηρεσία, για απασχόληση στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
 • 09/02/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 02/02/2018- 09/02/2018)
 • 16/02/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 09/02/2018- 16/02/2018)
 • 23/02/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 16/02/2018- 23/02/2018)
 • 02/03/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 23/02/2018- 02/03/2018)
 • 05/03/2018 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 • 15/03/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 09/03/2018-16/09/2018)
 • 23/03/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 16/03/2018-23/03/2018)
 • 27/03/2018 Παραδείγματα πληρωμής εισφορών στα Ταμεία που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Φεβρουάριο 2020 και στο Γενικό Σχέδιο Υγείας
 • 30/03/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 23/03/2018-30/03/2018)
 • 05/04/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 30/03/2018-06/04/2018)
 • 13/04/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 06/04/2018-13/04/2018)
 • 23/04/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 13/04/2018-20/04/2018)
 • 26/04/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 20/04/2018-27/04/2018)
 • 30/04/2018 Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. ΥΚΑ 2/2018 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών 4 Δικηγόρων στις ΥΚΑ
 • 03/05/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 27/04/2018-04/05/2018)
 • 04/05/2018 Ξενοδόχοι: Συμμετοχή στο Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων 2018
 • 10/05/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 04/05/2018-11/05/2018)
 • 18/05/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 11/05/2018-18/05/2018)
 • 25/05/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 18/05/2018-25/05/2018)
 • 25/05/2018 A N A K O I N Ω Σ Η: Πληρωμή Απολαβών Αδείας
 • 25/05/2018 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2018 (Ανακοίνωση, Αίτηση, Προϋποθέσεις, Κατάλογος Ξενοδοχείων)
 • 31/05/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
 • 04/06/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 25/05/2018-01/06/2018)
 • 08/06/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 01/06/2018-08/06/2018)
 • 15/06/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 08/06/2018-15/06/2018)
 • 25/06/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 15/06/2018-22/06/2018)
 • 02/07/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 22/06/2018-29/06/2018)
 • 06/07/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 29/06/2018-06/07/2018)
 • 13/07/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 06/07/2018-13/07/2018)
 • 27/07/2018 A N A K O I N Ω Σ Η: ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
 • 27/07/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 20/07/2018-27/07/2018)
 • 06/08/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 27/07/2018-03/08/2018)
 • 10/08/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 03/08/2018-10/08/2018)
 • 24/08/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 17/08/2018-24/08/2018)
 • 31/08/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 24/08/2018-31/08/2018)
 • 07/09/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 31/08/2018-07/09/2018)
 • 17/09/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 07/09/2018-14/09/2018)
 • 21/09/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 14/09/2018-21/09/2018)
 • 28/09/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 21/09/2018-28/09/2018)
 • 02/10/2018 Ανακοίνωση: Βλάβη στα τηλέφωνα του Υποκ. Αγ.Ανδρέα (Λευκωσίας)
 • 04/10/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 28/09/2018-5/10/2018)
 • 11/10/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 5/10/2018-12/10/2018)
 • 21/10/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 12/10/2018-19/10/2018)
 • 29/10/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λήξη της λειτουργίας του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του αριθμού 22009009 και έναρξη της λειτουργίας Κέντρου Τηλε-Εξυπηρέτησης της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του αριθμού 1434
 • 30/10/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 19/10/2018-26/10/2018)
 • 01/11/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 26/10/2018-2/11/2018)
 • 09/11/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 2/11/2018-9/11/2018)
 • 16/11/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 9/11/2018-16/11/2018)
 • 23/11/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 16/11/2018-23/11/2018)
 • 30/11/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 23/11/2018-30/11/2018)
 • 14/12/2018 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 07/12/2018-14/12/2018)
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2017</span>] 2017

 • 26/07/2016 Ανακοίνωση: Πληρωμή Εισφορών μέσω Διαδικτύου με τη μέθοδο «ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ»
 • 30/10/2016 Έκτακτο Σχέδιο κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017 (για Ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων: περίοδος Ιανουαρίου 2017 - Μαϊου 2017)
 • 30/10/2016 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και συναφείς με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίoδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017
 • 23/12/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 16/12/2016 - 23/12/2016)
 • 29/12/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 23/12/2016 - 30/12/2016)
 • 05/01/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 30/12/2016 - 5/1/2017)
 • 12/01/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 5/1/2017 - 13/1/2017)
 • 19/01/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 13/1/2017 - 20/1/2017)
 • 27/01/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 20/1/2017 - 27/1/2017)
 • 31/01/2017 Αναθεώρηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών, Τεκμαρτών Εισοδημάτων Αυτοτελώς Εργαζομένων και Βοηθημάτων
 • 02/02/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 27/1/2017-3/2/2017)
 • 09/02/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 3/2/2017-10/2/2017)
 • 20/02/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 10/2/2017-17/2/2017)
 • 06/03/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 3/3/2017-10/3/2017)
 • 14/03/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 3/3/2017-10/3/2017)
 • 16/03/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 10/3/2017-17/3/2017)
 • 23/03/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 17/3/2017-24/3/2017)
 • 30/03/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 24/3/2017- 31/3/2017)
 • 06/04/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 31/3/2017- 7/4/2017)
 • 12/04/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 7/4/2017- 13/4/2017)
 • 21/04/2017 Ανακοίνωση: Γραπτή Εξέταση για πλήρωση 20 κενών Μόνιμων Θέσεων Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 21/04/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 14/4/2017- 21/4/2017)
 • 26/04/2017 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω της Πύλης Αριάδνης
 • 27/04/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 21/4/2017- 28/4/2017)
 • 04/05/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 28/4/2017- 5/5/2017)
 • 11/05/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 5/5/2017- 12/5/2017)
 • 18/05/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 12/5/2017- 19/5/2017)
 • 25/05/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 19/5/2017- 26/5/2017)
 • 25/05/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017
 • 27/05/2017 A N A K O I N Ω Σ Η: Πληρωμή Απολαβών Αδείας
 • 29/05/2017 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2017 (Αίτηση, Τιμοκατάλογος, Οδηγίες)
 • 01/06/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 26/5/2017- 2/6/2017)
 • 09/06/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 2/6/2017- 9/6/2017)
 • 15/06/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 9/6/2017- 16/6/2017)
 • 22/06/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 16/6/2017- 23/6/2017)
 • 29/06/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 23/6/2017-30/6/2017)
 • 29/06/2017 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2017 (Αίτηση, Τιμοκατάλογος, Ανακοίνωση)
 • 06/07/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 30/6/2017- 7/7/2017)
 • 13/07/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 7/7/2017- 14/7/2017)
 • 20/07/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 14/7/2017- 21/7/2017)
 • 27/07/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 21/7/2017- 27/7/2017)
 • 03/08/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 28/7/2017- 4/8/2017)
 • 10/08/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 4/8/2017- 11/8/2017)
 • 17/08/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 11/8/2017- 18/8/2017)
 • 29/08/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 18/8/2017- 25/8/2017)
 • 31/08/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 25/8/2017- 01/9/2017)
 • 08/09/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 1/9/2017- 8/9/2017)
 • 14/09/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 8/9/2017- 15/9/2017)
 • 21/09/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 15/9/2017- 22/9/2017)
 • 28/09/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 22/9/2017- 29/9/2017)
 • 05/10/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 29/9/2017- 6/10/2017)
 • 12/10/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 6/10/2017- 13/10/2017)
 • 19/10/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 13/10/2017- 20/10/2017)
 • 26/10/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 20/10/2017- 27/10/2017)
 • 03/11/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 27/10/2017- 3/11/2017)
 • 09/11/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 3/11/2017- 10/11/2017)
 • 16/11/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 10/11/2017- 17/11/2017)
 • 24/11/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 17/11/2017- 24/11/2017)
 • 30/11/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 24/11/2017- 01/12/2017)
 • 08/12/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 1/12/2017- 8/12/2017)
 • 15/12/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 8/12/2017- 15/12/2017)
 • 22/12/2017 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδο 15/12/2017- 22/12/2017)
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2016</span>] 2016

 • 16/10/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 9/10-16/10/2015)
 • 26/10/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 16/10-23/10/2015)
 • 12/11/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 6/11-13/11/2015)
 • 23/11/2015 Έκτακτο Σχέδιο κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2015 – Μαρτίου 2016
 • 03/12/2015 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και συναφείς με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό Αναστολή Εργασιών κατά την περίoδο Νοεμβρίου 2015 – Μαρτίου 2016
 • 15/12/2015 22 009 009: o νέος αριθμός εξυπηρέτησης για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 17/12/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 11/12-18/12/2015)
 • 18/12/2015 Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης κτηρίου στην Πάφο για συστέγαση των Επαρχιακών Γραφείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Επιθεώρησης Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων
 • 21/12/2015 A N A K O I N Ω Σ Η: Ωράριο λειτουργίας των ταμείων στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 21/12/2015 Οδηγίες προς τους εργοδότες σχετικά με την πληρωμή εισφορών αναφορικά με το 13ο,14ο μισθό
 • 21/12/2015 Κενές θέσεις Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 22/12/2015 Αναθεώρηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών, Τεκμαρτών Εισοδημάτων Αυτοτελώς Εργαζομένων και Βοηθημάτων
 • 30/12/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 18/12-31/12/2015)
 • 07/01/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 31/12/2015-8/1/2016)
 • 14/01/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 8/1/2016 - 15/1/2016)
 • 21/01/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 15/1/2016 - 22/1/2016)
 • 28/01/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 22/1/2016 - 29/1/2016)
 • 04/02/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 29/1/2016 - 5/2/2016)
 • 11/02/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 5/2/2016 - 12/2/2016)
 • 19/02/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 12/2/2016 - 19/2/2016)
 • 25/02/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 19/2/2016 - 26/2/2016)
 • 03/03/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 26/2/2016 - 4/3/2016)
 • 11/03/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 4/3/2016 - 11/3/2016)
 • 17/03/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 11/3/2016 - 18/3/2016)
 • 24/03/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 18/3/2016 - 24/3/2016)
 • 31/03/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 24/3/2016 - 31/3/2016)
 • 08/04/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 31/3/2016 - 8/4/2016)
 • 13/04/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 8/4/2016 - 15/4/2016)
 • 21/04/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 15/4/2016-22/4/2016)
 • 28/04/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 22/4/2016-29/4/2016)
 • 05/05/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 29/4/2016-6/5/2016)
 • 12/05/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 6/5/2016 - 13/5/2016)
 • 19/05/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 13/5/2016 - 20/5/2016)
 • 25/05/2016 A N A K O I N Ω Σ Η: Πληρωμή Απολαβών Αδείας για το έτος 2015
 • 26/05/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 20/5/2016 - 27/5/2016)
 • 27/05/2016 Ξενοδόχοι: Συμμετοχή στο Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων 2016
 • 02/06/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 27/5/2016 - 3/6/2016)
 • 03/06/2016 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2016 (Αίτηση, Τιμοκατάλογος, Οδηγίες)
 • 08/06/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 3/6/2016 - 10/6/2016)
 • 21/06/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 10/6/2016 - 17/6/2016)
 • 23/06/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 17/6/2016 - 24/6/2016)
 • 30/06/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 • 30/06/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 24/6/2016 - 1/7/2016)
 • 07/07/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 1/7/2016 - 8/7/2016)
 • 14/07/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 8/7/2016 - 15/7/2016)
 • 20/07/2016 Προκήρυξη: Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης κτιρίου στην Πάφο για τη στέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 21/07/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 15/7/2016 - 22/7/2016)
 • 29/07/2016 Ανακοίνωση: Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών
 • 29/07/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 22/7/2016 - 29/7/2016)
 • 08/08/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 29/7/2016 - 5/8/2016)
 • 11/08/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 5/8/2016 - 12/8/2016)
 • 22/08/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 12/8/2016 - 19/8/2016)
 • 25/08/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 19/8/2016 - 26/8/2016)
 • 01/09/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 26/8/2016 - 2/9/2016)
 • 08/09/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 2/9/2016 - 9/9/2016)
 • 15/09/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 9/9/2016 - 16/9/2016)
 • 22/09/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 16/9/2016 - 23/9/2016)
 • 29/09/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 23/9/2016 - 30/9/2016)
 • 06/10/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 30/9/2016 - 7/10/2016)
 • 13/10/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 7/10/2016 - 14/10/2016)
 • 20/10/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 14/10/2016 - 21/10/2016)
 • 27/10/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 21/10/2016 - 28/10/2016)
 • 03/11/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 28/10/2016 - 4/11/2016)
 • 15/11/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 4/11/2016 - 11/11/2016)
 • 17/11/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 11/11/2016 - 18/11/2016)
 • 24/11/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 18/11/2016 - 25/11/2016)
 • 02/12/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 25/11/2016 - 2/12/2016)
 • 09/12/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 2/12/2016 - 9/12/2016)
 • 16/12/2016 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 9/12/2016 - 16/12/2016)
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2015</span>] 2015

 • 10/11/2014 22 009 009: o νέος αριθμός εξυπηρέτησης για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 13/11/2014 Έκτακτο Σχέδιο κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2014 – Μαρτίου 2015
 • 15/12/2014 Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. ΥΚΑ 4.2014 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών 2 Δικηγόρων στις ΥΚΑ
 • 18/12/2014 Αναθεώρηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών, Τεκμαρτών Εισοδημάτων Αυτοτελώς Εργαζομένων και Βοηθημάτων
 • 19/12/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 12/12-19/12/2014
 • 30/12/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 19/12-30/12/2014
 • 09/01/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 2/01-9/01/2015)
 • 16/01/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 9/01-16/01/2015)
 • 23/01/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 16/01-23/01/2015)
 • 29/01/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 23/01-30/01/2015)
 • 06/02/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 30/01-06/02/2015)
 • 13/02/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 6/02-13/02/2015)
 • 20/02/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 13/02-20/02/2015)
 • 26/02/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 20/02-27/02/2015)
 • 05/03/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 27/02-06/03/2015)
 • 06/03/2015 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στις ΥΚΑ
 • 13/03/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 06/03-13/03/2015)
 • 20/03/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 13/03-20/03/2015)
 • 26/03/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 20/03-27/03/2015)
 • 02/04/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 27/03-3/04/2015)
 • 17/04/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 10/04-17/04/2015)
 • 23/04/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 17/04-24/04/2015)
 • 30/04/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 24/04-01/05/2015)
 • 04/05/2015 Διαγωνισμός ΥΚΑ 1/2015: Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμετάλλευση της Καντίνας του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού
 • 07/05/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 01/05-08/05/2015)
 • 11/05/2015 Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης του κοινού για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 14/05/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 08/05-15/05/2015)
 • 22/05/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 15/05-22/05/2015)
 • 25/05/2015 Πληρωμές των Απολαβών Αδείας για το έτος 2014
 • 28/05/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 22/05-29/05/2015)
 • 04/06/2015 Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής Ξενοδόχων στο Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων 2015
 • 04/06/2015 Έντυπο συμμετοχής Ξενοδόχων στο Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2015
 • 08/06/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 29/05-05/06/2015)
 • 11/06/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 05/06-12/06/2015)
 • 19/06/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 12/06-19/06/2015)
 • 23/06/2015 2015: Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων (Αίτηση, Τιμοκατάλογος, Οδηγίες)
 • 25/06/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 19/06-26/06/2015)
 • 03/07/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 26/06-03/07/2015)
 • 10/07/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 3/07-10/07/2015)
 • 16/07/2015 Προκήρυξη Διαγωνισμού με Αρ. ΥΚΑ 3/2015 για την αγορά υπηρεσιών Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (ΚΤΕ) για περίοδο έξι (6) μηνών, με δικαίωμα μηνιαίας ανανέωσης με μέγιστη συνολική περίοδο δώδεκα (12) μηνών
 • 16/07/2015 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δημόσια Διαβούλευση - Δεσμη μετρων για την εργασιακη κινητικοτητα
 • 17/07/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 10/07-17/07/2015)
 • 23/07/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 17/07-24/07/2015)
 • 30/07/2015 Ανακοίνωση: Πιστοποίηση Δήλωσης Συνταξιούχου
 • 07/08/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 31/07-06/08/2015)
 • 14/08/2015 Διαγωνισμός ΥΚΑ 5/2015: Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την Εκμετάλλευση της Καντίνας των Κεντρικών Γραφείων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 18/08/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 7/08-14/08/2015)
 • 21/08/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 14/08-21/08/2015)
 • 28/08/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 21/08-28/08/2015)
 • 03/09/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 28/08-4/09/2015)
 • 07/09/2015 Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. ΥΚΑ 8/2015 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Δέκα Φυσικών Προσώπων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 07/09/2015 Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. ΥΚΑ 7/2015 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Δέκα Φυσικών Προσώπων στον Κλάδο για Πλεονάζον Προσωπικό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 11/09/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 4/09-11/09/2015)
 • 18/09/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 11/09-18/09/2015)
 • 25/09/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 18/09-25/09/2015)
 • 30/09/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 25/09-2/10/2015)
 • 12/10/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 2/10-9/10/2015)
 • 30/10/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 23/10-30/10/2015)
 • 06/11/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 30/10-6/11/2015)
 • 20/11/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 13/11-20/11/2015)
 • 27/11/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 20/11-27/11/2015)
 • 03/12/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 27/11-4/12/2015)
 • 10/12/2015 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 4/12-11/12/2015)
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2014</span>] 2014

 • 25/11/2013 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε Ολική ή Μερική Αναστολή Εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014
 • 06/12/2013 Οδηγίες προς τους Εργοδότες σχετικά με την πληρωμή εισφορών αναφορικά με τον 13ο/14ο μισθό ή τις αποδοχές 53ης/56ης εβδομάδας του 2013
 • 10/12/2013 Εκπνοή προθεσμίας για καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων χωρίς την επιβολή πρόσθετου τέλους
 • 13/12/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 6/12-13/12/2013)
 • 19/12/2013 Αλλαγή στα ποσοστά εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 1 Ιανουαρίου 2014
 • 20/12/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 13/12-20/12/2013)
 • 09/01/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 03/01-10/01/2014)
 • 15/01/2014 Αναθεώρηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών, Τεκμαρτών Εισοδημάτων Αυτοτελώς Εργαζομένων και Βοηθημάτων
 • 16/01/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 10/1-17/1/2014)
 • 24/01/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 17/01-24/01/2014)
 • 31/01/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 24/01-31/01/2014)
 • 07/02/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 31/01-07/02/2014)
 • 14/02/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 7/02-14/02/2014)
 • 21/02/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 14/02-21/02/2014)
 • 28/02/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 21/02-28/02/2014)
 • 07/03/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 28/02-07/03/2014)
 • 13/03/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 7/03-14/03/2014)
 • 20/03/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 14/03-21/03/2014)
 • 28/03/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 21/03-28/03/2014)
 • 04/04/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 28/03-04/04/2014)
 • 11/04/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 04/04-11/04/2014)
 • 11/04/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 04/04-11/04/2014)
 • 25/04/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 18/04-25/04/2014)
 • 27/04/2014 77 77 73 53: o νέος αριθμός εξυπηρέτησης για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 01/05/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 25/04-2/05/2014)
 • 09/05/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 2/05-9/05/2014)
 • 16/05/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 9/5-16/5/2014)
 • 23/05/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 16/05-23/05/2014)
 • 23/05/2014 Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 23/05/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πληρωμή Απολαβών Αδείας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το έτος 2013
 • 02/06/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 23/05-30/05/2014)
 • 06/06/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 30/05-06/06/2014)
 • 12/06/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 06/06/14-13/06/2014)
 • 19/06/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 13/06-20/06/2014)
 • 19/06/2014 Έντυπο Συμμετοχής Ξενοδόχων στο Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2014
 • 19/06/2014 Όροι και προυποθέσεις συμμετοχής Ξενοδόχων στο Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων 2014
 • 25/06/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΘΕΡΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 2014
 • 27/06/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 20/06-27/06/2014)
 • 04/07/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 27/06-04/07/2014)
 • 18/07/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 11/07-18/07/2014)
 • 23/07/2014 22464100: Αντικατάσταση του Παγκύπριου αριθμού εξυπηρέτησης
 • 24/07/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 18/7-25/7/2013)
 • 28/07/2014 Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης του κοινού για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 31/07/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 25/7-1/8/2014)
 • 07/08/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 1/8-8/8/2014)
 • 22/08/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 15/8-22/8/2014)
 • 29/08/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 22/8-29/8/2014)
 • 05/09/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 29/8-5/9/2014)
 • 12/09/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 5/9-12/9/2014)
 • 19/09/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 12/9-19/9/2014)
 • 26/09/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 19/9-26/9/2014)
 • 03/10/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 26/9-3/10/2014)
 • 10/10/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 3/10-10/10/2014)
 • 17/10/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 10/10-17/10/2014)
 • 24/10/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 17/10-24/10/2014)
 • 31/10/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 24/10-31/10/2014)
 • 06/11/2014 22 009 009: o νέος αριθμός εξυπηρέτησης για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 07/11/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 31/10-7/11/2014)
 • 13/11/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 7/11-14/11/2014)
 • 21/11/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 14/11-21/11/2014)
 • 28/11/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 21/11-28/11/2014)
 • 05/12/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 28/11-05/12/2014
 • 12/12/2014 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 5/12-12/12/2014
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2013</span>] 2013

 • 23/11/2012 Παραπλάνηση κοινού για απόσπαση προσωπικών δεδομένων
 • 28/11/2012 Αύξηση κατώτατου μισθού οικιακών εργαζομένων από 01/07/2012
 • 30/11/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 23-30/11/2012)
 • 14/12/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 7– 14/12/2012)
 • 14/01/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 4-11/1/2013)
 • 18/01/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 11-18/1/2013)
 • 22/01/2013 Πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 25/01/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 18-25/1/2013)
 • 30/01/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 25/01-01/02/2013)
 • 30/01/2013 Αναθεώρηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών, Τεκμαρτών Εισοδημάτων Αυτοτελώς Εργαζομένων και Βοηθημάτων
 • 14/02/2013 Σημείωμα που περιλαμβάνει τις πρόνοιες του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου, 193(Ι)/2012
 • 15/02/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 8-15/02/2013)
 • 21/02/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 15-22/02/2013)
 • 01/03/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 22/02-01/03/2013)
 • 08/03/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 01/03-08/03/2013)
 • 15/03/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 08/03-15/03/2013)
 • 26/03/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 15/03-22/03/2013)
 • 27/03/2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 • 28/03/2013 Πληρωμή συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Σύνταξης
 • 29/03/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 22/03-29/03/2013)
 • 03/04/2013 Πληρωμή συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Σύνταξης
 • 05/04/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 29/03-05/04/2013)
 • 06/04/2013 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ Η ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 • 12/04/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 5/04-12/04/2013)
 • 19/04/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 12/04-19/04/2013)
 • 22/04/2013 Παραπλάνηση κοινού για απόσπαση προσωπικών δεδομένων
 • 26/04/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 19/04-26/04/2013)
 • 30/04/2013 Κεντρικό Ταμείο Αδειών
 • 10/05/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 27/04-10/05/2013)
 • 16/05/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 10/05-17/05/2013)
 • 23/05/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 17/05-24/05/2013)
 • 24/05/2013 Ανακοίνωση Κεντρικού Ταμείου Αδειών
 • 31/05/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 24-31/05/2013)
 • 07/06/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 31/05-7/06/2013)
 • 13/06/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2013
 • 13/06/2013 Πληροφορίες για το Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2013
 • 13/06/2013 Κατάλογος ξενοδοχείων ορεινών θερέτρων που συμμετέχουν στο Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2013
 • 13/06/2013 Αίτηση για Επιχορήγηση Άδειας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών
 • 14/06/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 7/06-14/06/2013)
 • 21/06/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 14/06-21/06/2013)
 • 28/06/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 21/06-28/06/2013)
 • 05/07/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 28/06-05/07/2013)
 • 12/07/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 05/07-12/07/2013)
 • 18/07/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 12/07-19/07/2013)
 • 26/07/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 19/07-26/07/2013)
 • 02/08/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 26/07-2/08/2013)
 • 06/08/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 2/08-9/08/2013)
 • 19/08/2013 Μείωση κατώτατου μισθού οικιακών εργαζομένων από 01/07/2013
 • 23/08/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 19/08-23/08/2013)
 • 27/08/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 23/08-30/08/2013)
 • 06/09/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 30/08-6/09/2013)
 • 13/09/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 6/09-13/09/2013)
 • 20/09/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 13/09-20/09/2013
 • 25/09/2013 Σημαντική Ανακοίνωση για τον Πλεονασμό
 • 11/10/2013 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 04/10-11/10/2013
 • 13/12/2013 Καταβολή συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Δεκέμβριο 2013
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2012</span>] 2012

 • 17/05/2012 Ημερομηνία Εξέτασης των Αιτήσεων των Παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, του Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό και της Κοινωνικής Σύνταξης (Περίοδος 4-11/5/2012)
 • 28/05/2012 Προκήρυξη συμμετοχής στο Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων 2012
 • 12/07/2012 Τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων των Υ.Κ.Α. από 1.7.2012
 • 20/07/2012 Ημερομηνία Εξέτασης των Αιτήσεων των Παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, του Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό και της Κοινωνικής Σύνταξης (Περίοδος 13/07-20/07/2012)
 • 27/07/2012 Ημερομηνία Εξέτασης των Αιτήσεων των Παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, του Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό και της Κοινωνικής Σύνταξης (Περίοδος 20/07-27/07/2012)
 • 03/08/2012 Ημερομηνία Εξέτασης των Αιτήσεων των Παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, του Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό και της Κοινωνικής Σύνταξης (Περίοδος 27/07-03/08/2012)
 • 10/08/2012 Ημερομηνία Εξέτασης των Αιτήσεων των Παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, του Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό και της Κοινωνικής Σύνταξης (Περίοδος 3-10/08/2012)
 • 20/08/2012 Ημερομηνία Εξέτασης των Αιτήσεων των Παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, του Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό και της Κοινωνικής Σύνταξης (Περίοδος 10-17/08/2012)
 • 24/08/2012 Ημερομηνία Εξέτασης των Αιτήσεων των Παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, του Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό και της Κοινωνικής Σύνταξης (Περίοδος 17- 24/08/2012)
 • 31/08/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 24/08 – 31/08/2012)
 • 14/09/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 07/09 – 14/09/2012)
 • 20/09/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 14 – 21/09/2012)
 • 28/09/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 21 – 28/09/2012)
 • 05/10/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 28/09 - 5/10/2012)
 • 12/10/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 5/10 – 12/10/2012)
 • 19/10/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 19/10 – 26/10/2012)
 • 02/11/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 26/10 – 2/11/2012)
 • 09/11/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 2 – 9/11/2012)
 • 16/11/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 9 – 16/11/2012)
 • 23/11/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 16 – 23/11/2012)
 • 06/12/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 30/11 – 7/12/2012)
 • 20/12/2012 Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 14-21/12/2012)


 • Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Εικόνα banner

  Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

  Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  Εικόνα ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

  Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Εικόνα Your Europe

  Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

  Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

  Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  Εικόνα EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

  Εικόνα e-procurment