ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διευθυντής


Βιογραφικό Σημείωμα

Ευαγγελία Γεωργιάδου

Η Ευαγγελία Γεωργιάδου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1969. Είναι απόφοιτος του Λυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία (1987).

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Essex στη Βρετανία από όπου απέκτησε τους τίτλους BA(Hons) in Economics, Postgraduate Diploma in Economics και ΜΑ in International Economics.

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στο ΚΕΜΑ (International ΜΕΜRB) , Λευκωσία (1993-1996) στο τμήμα Retail Audit. Τον Απρίλιο του 1996 διορίστηκε στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Υπουργείο Οικονομικών και τον Ιούλιο του 1997 στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Στις 15.12.2020 προάχθηκε στη μόνιμη θέση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για σειρά ετών συμμετείχε σε Επιτροπές , Συμβούλια και ομάδες εργασίας εκπροσωπώντας τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης. Έλαβε μέρος σε συνέδρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και προέβηκε σε εκπαιδεύσεις και ομιλίες για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων. Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου του Κεντρικού Ταμείου Αδειών και σήμερα προεδρεύει του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων Συμβουλίων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με βάση τις νομοθεσίες που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
No documents found


© 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων