Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Παροχές για Εργατικά Ατυχήματα


Αίτηση για Παροχή λόγω Αναπηρίας



Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται με σκοπό την εξασφάλιση παρoχής λόγω αναπηρίας.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 3 - 011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 67,18Kb)