ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση: Αλλαγή στα ποσοστά εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από
1η Ιανουαρίου 2019Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορούν το κοινό ότι από την 1 Ιανουαρίου 2019 το ποσοστό εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους εργοδότες, μισθωτούς, αυτοτελώς εργαζόμενους και προαιρετικά ασφαλισμένους διαφοροποιείται ως ακολούθως:
Για τους μισθωτούς,
· 21,5%, από το οποίο 8,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,3% από τον εργοδότη και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Για τους μισθωτούς που καλύπτονται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων χωρίς ο μισθωτός να εισφέρει σε αυτό,
· 21,5%, από το οποίο 4,2% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 12,4% από τον εργοδότη και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Για τους αυτοτελώς εργαζομένους,
· 20,5%, από το οποίο 15,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτερικού,
· 18,4%, από το οποίο 14% καταβάλλεται από το ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,4% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους εξωτερικού,
· 21,5%, από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από το ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω ποσοστά ισχύουν για τα έτη εισφορών 2019 μέχρι 2023.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων