Αίτηση Εργοδότη για Εξαίρεση από την Υποχρέωση Πληρωμής Εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο ΑδειώνΗ αίτηση αυτή συμπληρώνεται από τον Εργοδότη σε περίπτωση που ζητά εξαίρεση από την υποχρέωση πληρωμής εισφορών από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών.


Σχετικά Αρχεία:© 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων