ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσίες


Το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει υποχρεωτικά κάθε πρόσωπο που ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα στην Κύπρο. Κύπριοι που απασχολούνται με Κύπριο εργοδότη στο εξωτερικό και πρόσωπα που διακόπτουν την υποχρεωτική ασφάλιση τους δικαιούνται να ασφαλίζονται προαιρετικά. Οι ασφαλισμένοι του Σχεδίου κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες, σε μισθωτούς, αυτοτελώς εργαζομένους και προαιρετικά ασφαλισμένους.

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από εισφορές των εργοδοτών, των ασφαλισμένων και του Κράτους. Από 1η Ιανουαρίου 2014, η ολική εισφορά για τους μισθωτούς είναι 20,2% των αποδοχών τους μέχρι ένα ανώτατο όριο το οποίο για το 2014 είναι €1046 την εβδομάδα ή €4.533 το μήνα. Από την ολική εισφορά του 20,2%, 7,8% πληρώνεται από τον ίδιο το μισθωτό, 7,8% από τον εργοδότη του και 4,6% από το Κράτος. Από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2014, η εισφορά για τους αυτοτελώς εργαζομένους είναι ίση με 19,2% των εισοδημάτων τους, από το οποίο 14,6% πληρώνεται από τον αυτοτελώς εργαζόμενο και 4,6% από το Κράτος. Η εισφορά για τους προαιρετικά ασφαλισμένους (εσωτερικού) από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών του 2014 είναι 17,1% του ασφαλιστέου εισοδήματος τους, από το οποίο 13% πληρώνεται από τον προαιρετικά ασφαλισμένο και 4,1% από το Κράτος. Από 1η Ιανουαρίου 2014, η εισφορά για τους ασφαλισμένους οι οποίοι απασχολούνται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό είναι 20,2% των αποδοχών τους μέχρι ένα ανώτατο όριο το οποίο για το 2014 είναι €1046 την εβδομάδα ή €4.533 το μήνα. Από την ολική εισφορά του 20,2%, 15,6% πληρώνεται από τον προαιρετικά ασφαλισμένο και 4,6% από το Κράτος.

Το Σχέδιο παρέχει χρηματικά ωφελήματα για γάμο (ισχύει για γάμους που έχουν τελεστεί μέχρι 31.12.2012), μητρότητα, ασθένεια, ανεργία, χηρεία, ανικανότητα, ορφάνια, γήρας, αγνοούμενο σύζυγο, θάνατο, εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Παρέχει επίσης δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους δικαιούχους σύνταξης ανικανότητας και σε ασφαλισμένους που υφίστανται σωματική βλάβη από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.


Σχετικά Αρχεία:


  • οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικοί Νόμοι

  • οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κανονισμοί


  • © 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
    Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων