ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσίες


Στις 13 Ιουνίου 1997 τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος 51(I) του 1997 που προνοεί για την αποζημίωση θυμάτων βίαιων εγκλημάτων.

Αποζημίωση δικαιούνται πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους που έχει επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αποζημίωση Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων, πολίτες Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου καθώς και οι εξαρτώμενοί τους.

Η αποζημίωση περιλαμβάνει περίθαλψη σε Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα μέχρι και €1708,60 επίδομα ασθενείας για προσωρινή ανικανότητα, σύνταξη ανικανότητας για μόνιμη, ολική ή μερική ανικανότητα, σύνταξη επιζώντων και βοήθημα κηδείας σε περίπτωση θανάτου του θύματος. Το επίδομα ασθενείας, οι συντάξεις και το βοήθημα κηδείας, καταβάλλονται στο ίδιο ύψος όπως οι αντίστοιχες βασικές παροχές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται αν το θύμα δικαιούται αποζημίωση στο ίδιο ή μεγαλύτερο ύψος από άλλη πηγή.

Η δαπάνη για την παρεχόμενη προστασία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.


Σχετικά Αρχεία:


  • οι περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Κανονισμοί


  • © 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
    Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων