ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άλλα Έντυπα


Ιατρική Έκθεση αναφορικά με Αίτηση για Παροχή Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Η ιατρική έκθεση συμπληρώνεται σε περίπτωση απαίτησης σύνταξης ανικανότητας, παροχής λόγω αναπηρίας, επιδόματος ασθενείας και σωματικής βλάβης.


Σχετικά Αρχεία:© 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων